O lidze

Zasady Rozgrywek Ligowych Ashes: Odrodzenie z popiołów 2017


 

1. Liga 2017 będzie składała się z trzech sezonów trwających po około cztery miesiące.

Sezony zostaną rozegrane w nastęujących terminach:

Sezon Iluzji ? 12.01.17 ? 30.04.17

Sezon Uroku ? 05.05.17 ? 30.08.17

Sezon Natury ? 01.09.17 ? 31.12.17

2. Liga ma na celu promowanie gry Ashes oraz tworzenie lokalnych i ogólnopolskich środowisk graczy. Jest organizowana przez Cube Factory of Ideas. Zasady punktacji turniejów oraz ich przeprowadzania są zgodne z Organized Play Rules dla gry Ashes z wyłączeniem zstrzeżeń związanych z wybranym formatem turnieju.

3. Do rankingu w sezonie wliczane są wszystkie turnieje rozegrane w czasie jego trwania, po spełnieniu następujących wymogów:

- turniej ligowy musi zostać zgłoszony w systemie turniejowym na 7 dni przed terminem, w którym ma się odbyć. Organizator ligi po zapoznaniu się z regulaminem turnieju umieszcza informacje o nim w systemie.

- w turnieju muszą wziąć udział przynajmniej cztery osoby

- turniej musi być poprowadzony przez organizatora lub sędziego zatwierdzonego przez ligę, z dostępem do systemu rankingowego.

- Organizator ma prawo raz w trakcie każdego Sezonu przeprowadzić turniej rangi Ogólnopolskiej. Musi on odbyć się z uwzględnieniem zestawu turniejowego w puli nagród. Taki turniej zapewnia wszystkim jego Uczetsnikom bonus w postaci dodatkowych punktów rankingowych. Sugerujemy żeby w takim przypadku spróbować zorganizować turniej z udziałem przynajmniej 8 osób i wcześniejszym jego zgłoszniem.

- Organizator musi dokonać wyboru jednego z podanych formatów turniejowych:

Standard ? Standardowe zasady turniejowe. 50 minut na grę (dopuszczalne skrócenie lub wydłużenie o maksymalnie 10min ? organizator powinien zamieścić to w swoim regulaminie). W momencie skończenia czasu gracze kończą rundę jeśli byli w jej trakcie. Zwycięstwo w czasie punktowane jest 3:0. W przypadku braku wygranej w czasie następuje remis 1:1. Małe punkty są liczbą żetonów ran zadanych Odrodzonemu przeciwnika. Decydują o miejscu w turnieju w przypadku remisu w dużych punktach.

Mono ? Turniej zachowuje standardowe zasady, jednak talie graczy muszą być stworzone tylko na jednym type magii.

Clock ? W tym formacie gracze używają zegarów. Gdy graczowi skończy się czas ? dokańcza on swoją turę, po czym jeśli nie udało mu się pokonać przeciwnika, oznacza to jego porażkę. Czas gry 15 ? 30 min na gracza (decyzja organizatora)


 

W przypadku turnieju dla początkujących graczy można dodać wymóg grania na taliach sugerowanych tj. zgodnych z rozpiską na pudełku lub instrukcji.


 

Dodatkowo co jakiś czas będą pojawiały się eventy rozgrywane na specjalnych zasadach pozwalające graczom zdobyć dodatkowe punkty i mające uatrakcyjnić rozgrywki.


 

Zakończenie rundy po czasie wygląda następująco:
W przypadku końca czasu na rozegranie meczu, jeżeli żaden z Odrodzonych nie został zniszczony, gracze powinni podjąć następujące kroki:

1. Aktywny gracz kończy swoją turę.
2. Każdy gracz powinien wykonać dwie kompletne tury, według normalnych zasad gry.
3. Jeżeli gra nie została rozstrzygnięta po wykonaniu dwóch kompletnych tur, runda automatycznie się kończy.
4. Obaj gracze wykonują fazę odnowienia i fazę przygotowań według normalnych zasad.
5. Jeżeli w tym momencie żaden z Odrodzonych nie został zniszczony, gra kończy się remisem.  


 


 

Przed rozegraniem turinieju gracze mogą wnioskować u ogranizatora o rozegranie turnieju z użyciem specjalniej zasady dotyczącej pierwszeńśtwa w rozgrywce. Może ona zostać zastosowana po uzyskaniu zgody współgraczy oraz organizatora.

Wybór pierwszego gracza - po rzucie kośćmi w pierwszej rundzie rozgrywki, gracz, który wyrzucił na swoich kościach więcej symobli podstawowych od przeciwnika decyduje, która z osób zostanie graczem rozpoczynającym.

4. W turniejach ligowych można korzystać jedynie z kart, które zostały dotąd wydane w Polsce. Preferujemy karty w języku polskim, gracz grający kartami w innym języku, musi posiadać ( zatwierdzone przez sędziego ) tłumaczenie wszystkich kart do wglądu dla każdego z przeciwników.

5. Wszystkie gry rozgrywamy 1 na 1

Liczba rund uzależniona jest od liczby uczestników. Minimalna liczba rund to 3, a maksymalną wskazuje schemat poniżej:

- do 4 graczy - maksymalnie 3 rundy

- do 8 graczy - maksymalnie 4 rundy

- do 16 graczy - maksymalnie 5 rund

- do 32 graczy - maksymalnie 6 rund

- powyżej 32 graczy - maksymalnie 8 rund

Ostateczna liczba rund turnieju zależy od organizatora, ale musi mieścić się w powyższych ramach.

6. Jedyną obowiązującą punktacją pojedynków ligowych jest:

Zwycięstwo -3 punkty

Zwycięstwo przez Bye ? 3 punkty

Remis 1 punkt

Porażka - 0 punktów

W przypadku nagminnego przedłużania czasu gry lub innych form zachowania utrudniającego prowadzenie turnieju w duchu Fair Play, sędzia może zastosować sankcje:

- 1 przypadek - ostrzeżenie

- 2 przypadek - poddanie gry

- 3 przypadek - usuniecie z turnieju

Wszelkie wątpliwości dotyczące rozgrywek rozstrzyga organizator ligi tj. Cube Factory of Ideas.

Na bazie wyników poszczególnych rozgrywek tworzony jest Ogólnokrajowy Ranking Graczy.

Dokładne zasady zdobywania i tracenia punktów rankingowych określa punkt 9 regulaminu.

7. Zwycięzcą każdego z Sezonów zostaje gracz, który do godziny 22 ostatniego dnia trwania sezonu posiada najwyższy wynik rankingowy oraz spełnił warunki do zostania sklasyfikowanym w danym sezonie.

Żeby zostać sklasyfikowanym w danym sezonie należy:

- wziąć udział w przynajmniej jednym turnieju w każdym miesiącu w trakcie trwania sezonu

lub

- wziąć udział w przynajmniej pięciu turniejach w trakcie trwania całego sezonu

lub

- spełnić oba wyżej wymienione warunki


 

Zwycięzcą Ligi 2017 zostaje gracz, który do godziny 22 ostatniego dnia Ligi będzie posiadać najwyższy wynik rankingowy wyliczony na podstawie średniej wartości punktowej ze wszystkich trzech sezonów (pod warunkiem, że w każdym z nich spełni warunki do zostania sklasyfikowanym w danym sezonie).


 


 

Nagrody za zwycięstwo w danym Sezonie:

- Tytuł Chempiona danego sezonu

- Specjalnie przygotowany dla danego sezonu t-shirt

- Nagrody rzeczowe o wartości 300 zł


 

Nagrody za miejsce zdobyte w Lidze 2017:


 

1 miejsce - Tytuł Czempiona Polski 2017 i nagrody rzeczowe o wartości 500zł

2 miejsce - Nagrody rzeczowe o wartości 300zł

3 miejsce ? Nagrody rzeczowe o wartości 200 zł

miejsca 4-5 Nagrody rzeczowe o wartości 50 zł


 


 

8. Organizatorem rozgrywek ligowych jest Cube - Factory Of ideas. W przypadku pytań lub wątpliwości - kontakt do organizatora: wydawnictwo@cubecp.pl


 

9. Punkty - czyli jak działa ranking

Poniższe podpunkty mają za zadanie przybliżyć w czytelny sposób zasady działania systemu rankingowego. Szczegóły i podstawy teoretyczne zainteresowani znajdą w ostatnim rozdziale.


 

Ranking

 

 

Gracz A

Gracz B

Wynik bitwy dla Gracza A

Zmiana rankingu Gracza A

1000

1000

wygrana

(+)12,5

1200

1000

wygrana

(+)6,0

1400

1000

wygrana

(+)2,3

1400

1000

przegrana

(-)22,7


 


 

Tabela 3. Przykłady zmiany rankingu


 

1.                  Każdy z graczy zaczyna z 1000 punktów rankingowych.

2.                  Dla potrzeb rankingu możliwe są trzy rezultaty bitwy ? zwycięstwo, przegrana, remis

Zwycięstwo zdefiniowane jest jako wynik 3:0

3.                  Ranking gracza wygrywającego zostaje zwiększony a przegrywającego zmniejszony o taką samą liczbę punktów. Zmiana rankingu odzwierciedla dążenie do jak najlepszego odwzorowanie rzeczywistych umiejętności gry danego gracza.

4.                  Maksymalna liczba punktów możliwa do zyskania lub stracenia w jednej bitwie to 25.

5.                  O wielkości stawki o jaką toczy się gra (liczba punktów straty/zysku) decyduje porównanie rankingu obydwu graczy. Zakłada się, że istnieje większe prawdopodobieństwo wygranej gracza o wyższym rankingu a zatem taki właśnie spodziewany rezultat bitwy oznacza, iż zmiana w rankingu będzie niższa niż w sytuacji odwrotnej. Przyklady skrajnych sytuacji podaje powyższa tabela.

6.                  Za udział w turniejach ogólnopolskich gracz otrzymuje bonifikatę punktową.

7.    Remisy w żaden sposób nie modyfikują rankingu.


 

System rankingowy - szczegółowe założenia

Stosowany w Lidze system rankingowy jest prawie w całości oparty o tzw. ranking Elo. Jego podstawowym założeniem jest, iż umiejętności danego gracza można przedstawić za pomocą wykresu prawdopodobieństwa wygranej a wykres ten ma rozkład normalny ? w skrócie, gdyż w rzeczywistości jest to suma prawdopodobieństwa wygranej .. Innymi słowy, znacznie bardziej prawdopodobne są: wygrana ze słabszym przeciwnikiem oraz przegrana z silniejszym, niż zdarzenie odwrotne.

W praktyce mając wynik danej bitwy przebieg procedury wygląda następująco:

1.                   Wynikowi każdego z graczy przyporządkowana zostaje wartość liczbowa. Odpowiednio dla zwycięstwa/porażki jest to 1/0. Spostrzegawczy zauważą, iż można w ten sposób łatwo porównać wynik z wykresem prawdopodobieństwa (0,1).

2.                   Na podstawie różnicy w rankingu określane jest dla każdego z graczy prawdopodobieństwo wygranej na podstawie wzoru:
SWA = 1/1+10^((RB-RA)/400)
gdzie: SWA - prawdopodobieństwo wygranej Gracza A, RA - ranking Gracza A, RB - ranking Gracza B
Prawdopodobieństwo w powyższym wzorze oznaczone jest jako SW, gdyż możemy o nim powiedzieć, iż jest to spodziewany wynik danego gracza. W wyniku obliczeń otrzymujemy bowiem liczbę z przedziału (0,1). Pojawiająca się w niem liczba 400 nie jest przypadkowa i określa w przybliżeniu, przy jakiej różnicy rankingu przyjmuje się, iż umiejętności jednego z graczy są 10-krotnie większe niż drugiego. Sam zapis jest odzwierciedleniem krzywej logistycznej ? w przypadku wartości średnich (w zakresie wyznaczanym ponownie przez liczbę 400) zmiana następuje w przybliżeniu wykładniczo (innymi słowy ? szybko). Natomiast w przypadku większych różnic w rankingu spodziewany wyniki zmienia się już znacznie wolniej, dążąc do, lecz nigdy nie osiągając, wartości skrajnych (czyli 0 bądź 1). Co jest zgodne z intuicją ? zawsze istnieje niezerowe prawdopodobieństwo wygranej.

3.                   Rezultatem powyższych obliczeń są zatem dwie liczby: spodziewany wynik oraz wynik rzeczywisty. Ich porównanie decyduje o zmianie w rankingu danego gracza. Stojące za tym rozumowanie jest następujące ? jeśli wynik rzeczywisty jest inny od spodziewanego, to ranking nie oddaje dobrze umiejętności gracza i należy go zmodyfikować. W praktyce odbywa się to przy pomocy następującego wzoru:
RA1 = RA + 25*( WA - SWA)
gdzie: RA1 - nowa wartość rankingu Gracza A, RA ? stara wartość rankingu Gracza A , WA - rzeczywisty wynik, SWA - spodziewany wynik.Wartość 25 oznacza maksymalną możliwą wartość zmiany rankingu.

4.                   Przykład. Biorąc parę Graczy A i B (znasz już ich, pochodzą z Tabeli 3) o rankingu odpowiednio: 1200 i 1000, możemy wyliczyć, iż pierwszy z nich, o wyższym rankingu ma 76% (0,76) szans na wygranie. Zwycięstwo drugiego z graczy jest znacznie mniej prawdopodobne ? zaledwie 24% (1-0,76=0,24). Zatem jeśli wygra Gracz A zmiana rankingu wyniesie zaledwie 6 punktów. Niewiele, gdyż takiego właśnie wyniku się spodziewaliśmy. Jednak gdyby wygrał grach teoretycznie słabszy (B), zmiana wyniosłaby aż 19 punktów ? okazałoby się wszak, że lepszy w rankingu nie jest wcale taki lepszy w rzeczywistości.

5. Uwaga na koniec. Zastanawiasz się pewnie skąd wzięły się wartości stałych obecne we wzorach. Liczba 400 jest ustalona empirycznie i stosowana w rankingach, gdzie początkowa wartość wynosi 1000. Z kolei maksymalna zmiana rankingu wynosząca 25, wybrana została tak, aby zapewnić dużą dynamikę rankingu, przynajmniej na początku.


 

6. Liga bazuje na systemie rankingowym podobnym do stosowanego między innymi w rozgrywkach szachowych. Jego najważniejszą cechą jest, iż o miejscu w rankingu decyduje nie tyle ilość rozegranych bitew ale jakość uzyskanych wyników. Twój ranking rośnie wraz z każdą wygraną ale spada w przypadku przegranej. Wielkość tej zmiany zależy od miejsca rankingowego przeciwnika. Wygrana z kimś o z wyższego miejsca przynosi znacznie większy zysk niż z graczem początkującym. Oczywiście w przypadku przegranej sytuacja jest odwrotna. O punktach w rankingu można zatem powiedzieć, iż stanowią abstrakcyjną wartość informującą o Twoich umiejętnościach gry. Pamiętaj jednak, iż jest ona tym bardziej wiarygodna im więcej rozegranych bitew uwzględnia i tak naprawdę rzetelnych informacji o graczach system dostarcza dopiero po kilku sezonach.