Wyjaśnienia do regulaminu

Dla większej przejrzystości i zgodności z zasadami turniejowymi podawanymi przez Plaid Hat Games dopisaliśmy w punkcie 3 regulaminu zasady kończenia rundy po czasie.

Zakończenie rundy po czasie wygląda następująco:
W przypadku końca czasu na rozegranie meczu, jeżeli żaden z Odrodzonych nie został zniszczony, gracze powinni podjąć następujące kroki:

1. Aktywny gracz kończy swoją turę.
2. Każdy gracz powinien wykonać dwie kompletne tury, według normalnych zasad gry.
3. Jeżeli gra nie została rozstrzygnięta po wykonaniu dwóch kompletnych tur, runda automatycznie się kończy.
4. Obaj gracze wykonują fazę odnowienia i fazę przygotowań według normalnych zasad.
5. Jeżeli w tym momencie żaden z Odrodzonych nie został zniszczony, gra kończy się remisem.  

Odowiadamy też na pytanie o Bye. W Ashes Bye to 3 duże punkt i 0 małych, program nasz działa jednocześnie dla dwóch platform Summoner Wars i Ashes, dlatego przy wpisywaniu wyników, należy zwrócić uwagę na poprawienie wyniku Bye z 2 punktów na 3.

Dodatkowo wprowadzona zostaje opcjonalna zasada dotycząca pierwszeństwa w rozgrywce. Przed rozegraniem turinieju gracze mogą wnioskować u ogranizatora o rozegranie turnieju z użyciem specjalniej zasady. Może ona zostać zastosowana po uzyskaniu zgody współgraczy oraz organizatora.

Wybór pierwszego gracza - po rzucie kośćmi w pierwszej rundzie rozgrywki, gracz, który wyrzucił na swoich kościach więcej symobli podstawowych od przeciwnika decyduje, która z osób zostanie graczem rozpoczynającym.


Życzymy udanych turniejów i niech pozostanie tylko jeden z Odrodzonych!